top of page
 Beth am gyd-greu realiti newydd gyda ni

Ffyrdd eraill i fod yn Romodel

Er mwyn creu byd lle mae gan bob plentyn y rhyddid i freuddwydio a’r gallu i wireddu ei lawn botensial, mae angen i ni gydweithio. Mae nifer o ffyrdd y gallwch helpu i sicrhau bod Romodels yn trawsnewid dyheadau disgyblion oed cynradd yn llwyddiannus ledled Cymru.
Map Welsh.png

Cymryd rhan

Cefnogwch ni

 Os ydych chi’n credu yng ngweledigaeth a chenhadaeth Romodels, helpwch ni i’w gwireddu drwy gefnogi ein gwaith. Cyfrannwch heddiw i’n helpu i ddod â Romodels i bob plentyn ledled Cymru.

Other Way to Romodel

Diolch byddwn mewn cysylltiad yn fuan 

Gadewch i ni ysbrydoli disgyblion ar draws eich ysgol i gael breuddwydion ehangach.
Gadewch i ni alluogi’r disgyblion yn eich bywyd i greu dyfodol iddynt eu hunain lle mae unrhyw yrfa yn bosibl.

RoModel_MASTER_ENDLINE-FINAL_Darganfod Profi Credu_Artboard 1_edited.png
bottom of page